NEDERLAND
 Producten  Ondersteuning

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Gelieve geen gebruik te maken van deze website indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen aan deze gebruiksvoorwaarden Gelieve deze voorwaarden op regelmatige basis na te lezen.
      

Copyrigth, handelsmerken en andere industriele eigendomsrechten

Deze website, met inbegrip van de inhoud, grafieken, code en software gebruikt voor of hierin verwerkt, en de verwerking of integratie van deze inhoud, grafieken, code en software, zijn onderhevig aan autersrechtelijke bescherming van of verleend aan ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE"), en alle rechten hierop zijn uitdrukkelijk voorbehouden.Elk gebruik, opslag, wijziging of reproductie van de beelden, grafieken, symbolen, logo's, geluid, video, animatie of tekstdocumenten in enig formaat en enige combinatie daarvan op deze website is onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALPINE, dewelke ter alle tijde herroepen kan worden.

 

De woorden "Alpine" en "Alpine Europe" alsook de met vijf voorafgaande strepen Alpine logo, de namen, beelden en foto's van Alpine producten en diensten zijn eigendom van ALPINE. Deze merken of enige immitatie ervan mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALPINE. Niets op deze website mag worden uitgelegd als het verlenen van een manier van een licentie of recht uit hoofde van de eigendomsrechten van ALPINE of een derde partij.

 

Beperkte aanspraakelijkheid

U gaat ermee akkoord de website en haar inhoud te betreden op eigen risico. ALPINE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verwondingen resulterend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang of uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u vertrouwt op de informatie op deze website. ALPINE heeft de informatie verstrekt op deze website met zorg samengesteld. De informaie op deze website is enkel bedoeld om Alpine en haar producten voor te stellen. Er wordt geen vertegenwoordiging noch garantie gegeven voor de volledigheid of correctheid van de informatie op deze website. Indien u advies of instructies betreffende onze producten wenst, gelieve ons rechtstreeks te contacteren.

Links

Links naar websites van derden worden enkel voor het gemak van de gebruikers te voorzien. De gebruikers betreden deze websites op eigen risico. Door deze links te voorzien geeft Alpine niet haar goedkeuring met de inhoud noch accepteert Alpine enige verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze websites of enige aanspraakelijkheid voor schade of verwonding resulterend uit het gebruik van deze inhoud, in welke vorm dan ook.

Internationale gebruikers

De producten hierin voorgesteld worden voorgesteld met als enig doel de producten bedoeld voor en te gebruiken in de Europese Unie te promoten. ALPINE garandeert niet dat deze producten geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik in enige andere locaties. Diegene die deze site betreden vanop locaties buiten de Europese Unie doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle locale wetten.

Toepasselijk recht

Enige juridische eisen of rechtsgeding in combinatie met deze website of haar gebruik zijn onderhevig aan de interpretatie van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaat recht en de VN conventie op overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen.

Onder voorbehoud van alle recht. Het gebruik van deze website betekent uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

 


 

Bescherming van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze diensten is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U bent niet verplicht om deze vragen te beantwoorden. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en gebruikt volgens de geldende wet op de bescherming van persoonsgegevens. 


De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden gebruikt voor contractuele doeleinden en om uw verzoeken te beantwoorden.  Het gebruik van uw gegevens voor consultatie- of marketingdoeleinden of voor marktonderzoek gebeurt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als uw toestemming met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden ook de overdracht van gegevens omvat naar verwante bedrijven van ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand of andere derde partijen die worden vermeld in de toestemmingsverklaring, hebben wij het recht uw gegevens over te dragen. Zo niet, dan zal er geen gegevensoverdracht plaatsvinden. 

Tijdens het gebruik van onze diensten is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U bent niet verplicht om deze vragen te beantwoorden. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en gebruikt volgens de geldende wet op de bescherming van persoonsgegevens. 


De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden gebruikt voor contractuele doeleinden en om uw verzoeken te beantwoorden.  Het gebruik van uw gegevens voor consultatie- of marketingdoeleinden of voor marktonderzoek gebeurt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als uw toestemming met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden ook de overdracht van gegevens omvat naar verwante bedrijven van ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand of andere derde partijen die worden vermeld in de toestemmingsverklaring, hebben wij het recht uw gegevens over te dragen. Zo niet, dan zal er geen gegevensoverdracht plaatsvinden. 

Uw toestemming kan op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken door contact met ons op te nemen.

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

Hosting

Our website is hosted by Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, so that personal data stored on our platforms is transmitted to this processor or its servers. The server is located within the EU.

Of course, we have concluded a data processing agreement with them in accordance with Art. 28 GDPR.

 


 

Colofon

Contact Informatie / Verantwoordelijk voor de website

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim

Germany

 

Tel: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241

 

handelsregister München,, HRB 255899

 

Bestuur

Masami Aihara
Wilfried Baumann
Sascha Kunzmann
Yasushi Motokawa